Asociatia Centrum Lumen

Asociaţia CENTRUM LUMEN este persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, neguvernamentală, apolitică și nonprofit, cu caracter independent care îşi desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei în materie în vigoare.

Are ca scop crearea unui cadru organizat pentru pentru exercitarea  tehnicilor de vindecare, practicilor de medicină complementară / alternativă, de dezvoltare personală și desfășurarea activităților de educație corporală: sportive, recreative, de întreținere, în vederea creșterii bunăstării fizice, mentale, emoționale, spirituale și vindecarea pe toate aceste planuri ale tuturor persoanelor care-și doresc acest lucru.

DE LA SUFLET LA SUFLET, DIN INIMA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *